<

YENİ NESİL UYGULAMALAR

ISI POMPASI

Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir.

Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır (COP). Verimli bir sistemin COP değerleri tipik olarak 4'e eşittir, yani sisteme girilen her bir birim girdi karşılığında 4 birim enerji hasıl olur. Japonya' daki COP değerleri 5'in üzerindedir. En iyi ısı pompaları 6.8 COP değerine ulaşmaktadır.

YERDEN ISITMA

Döşemeden ısıtma sistemleri konutlarda daire içi ısıtma taleplerinin döşeme zemin alanının ısı transfer yüzeyi olarak kullanıldığı sap altında uygulanan ısı straforu üzeri Pexa boruların montajı, üzerine ıslak sap ve zemin malzemesinin montajıyla tamamlanan ısıtma uygulamasıdır. Beraberinde oda termostatları ve otomasyon ürünleri ile konutlarda talep edilen konfor sıcaklıklarına ulaşılması mümkün olur. Döşemeden ısıtma sistemi besleme suyu sıcaklıkları 45℃C ortalama değerde olup, ısıtma kolektörü ile döşemeden ısıtma sistemi beslenmektedir. Oda termostatları konumlandıkları odalara ait zonların ısı kontrolünü kolektör üzerindeki motorlu vanaların kontrol paneli üzerinden kontrol edilmesi sağlar.

Yerden ısıtma sistemleri sağlıklı, konforlu ve ekonomik bir ısınma şeklidir. Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan kullanımı ile dikkat çeken bu sistem, özellikle kullanılan kaliteli boruların üretilmesi ile popüler hale gelmiştir. Ana ısıtma elemanı, yapı malzemesi içerisinden geçirilen uzun ömürlü ve dayanıklı, yerden ısıtmaya uygun termoplastik malzemeden üretilmiş borulardır. Bu borular Polipropilen Random Copolimer (PP-R) veya Cross-link PE-X olarak iki grupta toplanır. Bu sistemin uygulandığı yerlerde, döşemeye serilen yalıtıcı strafor ve PP folyo, ideal bir ek ısı yalıtımı da sağlar. Uygulamada yaklaşık % 30 enerji tasarrufu saglanır.

  • Konforlu ortam ve sağlıklı yaşam
  • Uygulama ve bakım kolaylığı
  • Enerjiden tasarruf
  • Mekanlarda daha geniş iç hacim
  • Ekonomik avantajlar
  • Geniş uygulama sahası
  • İnsan anatomisine en uygun sağlıklı ekonomik ısıtma sistemi

Tüm hacim içinde homojen bir ısı dağılımı ve sıcaklık sağlanır. Havanın nem dengesi bozulmaz. Sıcaklık farkı az olduğu için hacim içinde aşırı hava akımı yoktur, dolayısıyla toz sirkülasyonu da önlenir. Perdelerde ve duvarlarda kirlenme olmaz.

Yerden ısıtma sisteminde her dairede bir dolap içerisinde estetik olarak kolayca gizlenebilen birkaç ağızlı kollektör bulunmaktadır. Bu sayade her oda modülasyonu ayrı vana ile manuel, termostatik ve tam otomatik kontrol edilebildiğinden, ihtiyaca göre bağımsız ve tamamen o dairede yaşayan sakinlerin isteğine göre kolaylıkla ayar yapma olanağı vardır. Böylece hem enerji tasarrufu hem de iyi bir konfor sağlanmıs olur. Yerden ısıtma sistemleri ile mekanlarda homojen ısı dağılımı saglanır. Odalar arasındaki sıcaklık farkları da azdır. Klasik sistemlerde görülen tavanda ısı birikmesi bu sistemler için söz konusu degildir.

Klasik sistemlerdeki ısıtıcı eleman, tesisat borusu, bağlantı parçası gibi göze hoş gelmeyen ve kullanım alanını sınırlayan bu tür malzemeler, yerden ısıtma sistemlerinde yoktur. Bundan dolayı da kullanılan hacimde % 5’ lik tasarruf saglanır.

HAMAM ISITMASI

Hamamların geçmis yıllardan günümüze gelen yapılar olduğunu bilmekle birlikte, hamam ısıtma konusunda nasıl yollar izlendiği de merak konusu olmustur. Öyle ki büyük ölçekli hamamlarda dahi ortamda ve akan suda yakalanan yüksek dereceli sıcaklıkların uzun sürelerde hem üretilmesi hem de muhafaza edilmesi zor bir iştir ve yüksek enerji gerektirir. Bu nedenle hamamların genellikle alt kısmında tek amacı hamamın bu ısıtma islemlerini sağlamak olan ısıtma odaları bulunmaktaydı. Burada genellikle geçmis yıllarda kömürlerle yapılan yakma işlemleri ile ortaya çıkan buharla birlikte sular ve hamam ortamı ısınmaktaydı. Bugünlerde ise hamam ısıtması konusunda iki başlıca sistem göze çarpmaktadır. Bunlar hamamın geneline döşenen su boruları ya da elektrik kabloları ile yapılan ısıtma işlemleridir.

Genellikle daha küçük ölçekli hamamlar veya ev hamamları, saunalar gibi mekanlarda tercih edilen elektrikli ısıtma sisteminde çelik zırhlı olarak döşenen elektrik kabloları mekanın bütününe aynı anda ısıtma işlemi yapar. Bir termostata bağlı şekilde döşenen ve korumalı olarak manyetik alan oluşturmayan ve sudan etkilenmeyen elektrik kabloları hem kurulumu hem de kullanımı daha basit ve zahmetsiz bir sistemdir. Farklı sıcaklıkların gerekebildiği göbek taşı, sırt bölgesi, oturma bölgesi gibi alanlarda elektrik kablolarıyla bu işlem daha kolay olabilmektedir.

Diğer bir sistem olan sulu borulu hamam ısıtmasında daha büyük hamamların ısıtması genelde tercih edilmektedir. Isınma süresi daha uzundur. Yine hamama döşenen su borularından geçen sıcak su ile ısıtma sağlanır. Elektrikli ısıtmaya oranla daha az homojendir ancak ısı verimi daha fazladır. 100 m2 üzeri hamamlar için tercih edilir. Borulardan geçecek suyun ısıtılması içi klasik ısıtma yolları kullanılabilir.