<

ISITMA - BUHAR SİSTEMLERİ

ISITMA SİSTEMLERİ

Evleri ve konutları ısıtmak için birkaç sayıda sistem mevcuttur. Bunlardan birisi bir sıcak su sistemidir (kaloriferdir). Bu sistemde bir fırın, bir kazan ve radyatör vardır. Kazan ve fırın genelde bodrum katta bulunur. Fırında kömür, fuel-oil veya doğal gaz yakılarak kazanda bulunan su ısıtılır. Su yaklaşık olarak 82°C’ ye kadar ısıtılır.

Taşınım yoluyla sıcak su, odalarda bulunan radyatörlere taşınır. Radyatörlere gelen sıcak su, radyatör peteklerini ısıtır. Isınan hava oda içerisinde bir taşınım akımı teşkil ederek dolaşır. Radyatörde soğuyan su, tekrar kazana döner, sıcak su, soğuk su ile yer degistirir.

Kazandan radyatörlere suyun dolaşımı defalarca tekrarlanır. Bazı sistemlerde, bir pompa vasıtasıyla borulardaki su cebri olarak dolaştırılır.

BUHAR SİSTEMLERİ

Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar çeşitli amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Buharın ana kullanım alanları;

  • 1 - Endüstriyel
  • 2 - Isıtma
  • 3 - Termik santrallerde elektrik üretimidir.